Dla dzielnych dziewczyn

María Montserrat Grases García – Montse – urodziła się w Barcelonie 10 lipca 1941 r. Była drugą z dziewięciorga rodzeństwo, miała żywy temperament, była spontaniczna. W domu rodzinnym rozwinęła wyróżniające cechy swojego charakteru: radość, prostotę, hojność i troskę o innych. Lubiła sport, muzykę, ludowe tańce swojej ziemi rodzinnej oraz grę w teatrze. Miała wielu przyjaciół.

<<Czytaj więcej>>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s