Kongres UNIV

„Ciągła tymczasowość i prowizoryczność wpływa na uczucia oraz ogólne nastawienie do życia. Powstaje pytanie, czy w ogóle istnieje jeszcze coś trwałego, coś w co warto się angażować? Masowe migracje ludzi: ucieczka od horrorów, nadzieja na odnalezienie pokoju, poszukiwanie stabilizacji. Ale przecież zauważamy też ruchy tych, którzy angażują się by przyjąć innych, by dać im pokój, by budować stabilny świat”

<<Czytaj artykuł >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: