Ośrodek Akademicki Skała

Ośrodek Akademicki Skała działa w Krakowie od 1996 roku. Jest to miejsce, w którym organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ich celem jest wspieranie rozwoju kulturalnego, społecznego, intelektualnego i duchowego.

Kluby dla dzieci i młodzieży pomagają w dobrym wykorzystaniu czasu, kształtowaniu charakteru, postaw przyjaźni i otwartości na innych, są wsparciem dla rodziców w wychowaniu.

Zajęcia dla dorosłych obejmują spotkania, wykłady i warsztaty dotyczące różnych dziedzin życia: od kultury i duchowości przez ekonomię po modę czy zarządzanie domem.

Młodzieży oferujemy możliwość zaangażowania się w wolontariat.

Ponadto od 2002 roku przy Ośrodku Akademickim Skała funkcjonuje akademik dla studentek, w którym panują domowe warunki sprzyjające studiowaniu i rozwojowi osobistemu.