Kim jesteśmy

Małopolskie Stowarzyszenie SKAŁA jest organizacją pożytku publicznego powołaną do życia w styczniu 2003 roku.
W skład zarządu wchodzą:
Lowas Grażyna – Prezes
Wolak Anna – Wiceprezes
Agnieszka Hajos-Iwańska – Skarbnik
Lelito-Mróz Barbara – Asystent

KRS: 0000147078
REGON: 356678410
NIP: 677-22-07-715

Program i misja

Statutowa działalność prowadzona przez MSSkala osculuje wokół edukacji i wychowania. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie edukacji młodzieży poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych, wyjazdów wakacyjnych, kursów przedmiotowych oraz wykładów. Stowarzyszenie pragnąc pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci w poszanowaniu tradycji, kultury oraz wartości chrześcijańskich opiera się na pracy z rodzicami zachęcając do rozmowy na tematy wychowawcze. Innym celem MSSkała jest prowadzenie ośrodków kultury i bibliotek oraz animowanie klubów zainteresowań dla młodzieży.


Od 2002 roku stowarzyszenie prowadzi również Akademik Skała umożliwiający studentkom zakwaterowanie podczas studiów w Krakowie.
MSSkała prowadzi również kursy kształcenia ustawicznego mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących i studentów.

Cele statutowe

Działalność podstawowa
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobra ogólnego:

 • Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej, zmierzającej do samodoskonalenia
 • Szerzenie idei dobroczynności i pomocy społecznej
 • Troskę o pełny i wszechstronny rozwój człowieka w oparciu o tradycje kultury chrześcijanskiej
 • Szerzenie wzajemnego zrozumienia oraz zdrowych wzorców wychowawczych
 • Wspieranie aktywności naukowej
 • Wspieranie solidnego przygotowania zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Propagowanie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i sportu
  Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw mężczyzn i kobiet
 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Cele statutowe cd.

Działalność odpłatna
Odpłatna działalność Stowarzyszenia wynika wyłącznie z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności. Obejmuje ona:

 • Organizowanie kursów, seminariów, odczytów, spotkań, szkoleń i konferencji
 • Prowadzenie ośrodków naukowych, oświatowych, kulturalnych, szkół, wszechnic oraz innych placówek dla młodzieży
 • Prowadzenie oraz wspieranie akademików dla osób uczących się
 • Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów Stowarzyszenia, w tym wydawanie czasopism, książek oraz innych publikacji.

Wsparcie

Małopolskie Stowarzyszenie SKAŁA jest organizacją non-profit. Zasięg działalności Stowarzyszenia ograniczony jest możliwościami finansowymi. Aby mogło ono realizować postawione sobie cele prosi o wsparcie od osób i instytucji popierających program Stowarzyszenia.
Osoby, które chciałyby przekazać darowiznę lub 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia prosimy o wpłaty na konto:

Bank PeKaO S.A. I/O w Krakowie  90 1240 1431 1111 0000 1047 9832

KRS: 0000147078
REGON: 356678410


We wrześniu 2017 roku Stowarzyszenie przeszło pozytywnie kontrolę podatkową przeprowadzoną pod kątem rozliczenia dochodów w zakresie działalności pożytku publicznego.

O nas

Małopolskie Stowarzyszenie SKAŁA jest organizacją pożytku publicznego.
KRS: 0000147078

Kontakt

 • skala.krakow@gmail.com
 • 512-665-722

Gdzie jesteśmy

ul. Nawojki 9
30-072 Kraków
Polska

Mapa dojazdu

%d bloggers like this: