Wsparcie

Wsparcie
Małopolskie Stowarzyszenie SKAŁA jest organizacją non-profit. Zasięg działalności Stowarzyszenia ograniczony jest możliwościami finansowymi. Aby mogło ono realizować postawione sobie cele prosi o wsparcie od osób i instytucji popierających program Stowarzyszenia.
Osoby, które chciałyby przekazać darowiznę lub 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia prosimy o wpłaty na konto:

Bank PeKaO S.A. I/O w Krakowie  90 1240 1431 1111 0000 1047 9832

KRS: 0000147078
REGON: 356678410

We wrześniu 2007 roku Stowarzyszenie przeszło pozytywnie kontrolę podatkową przeprowadzoną pod kątem rozliczenia dochodów w zakresie działalności pożytku publicznego.

%d bloggers like this: